Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen

Als u niet tevreden bent...

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of iets anders, is dit bespreekbaar om tot een oplossing te komen die iedereen tevreden stelt.

Indien we er gezamelijk niet uit kunnen komen of als u het nodig acht, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachten Commissie Logopedie in de Eerste lijn. (Tel: 0348 45 70 73)


Afdrukbare versie

Home page