Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen

Wat zijn de tarieven?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaatsvindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.
U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Per 1 augustus 2011 is er de mogelijkheid tot DTL , Directe Toegankelijkheid Logopedie. Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Van 0- 18 jaar is volledige vergoeding voor logopedische behandeling
Vanaf 18 jaar valt logopedie binnen het eigen risico van de verzekering.


De algemene tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit TB/CU-7092-01 30 juni 2014.
De tarieven zijn per 1 januari 2015 per zorgverzekeraar verschillend. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.


Logopedische tarieven 2016

Reguliere individuele behandeling (30 min.)  
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie)  
Toeslag aan huis  
Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer  
Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer  
Telefonische zitting  
Screening bij directe toegang (DTL)  
Verzuimtarief  

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent om op een afspraak te komen, dan wordt u verzocht minimaal 24 uur van tevoren de behandeling af te zeggen i.v.m. het kunnen inplannen van een andere patiënt op dat tijdstip. Voor afspraken op de Maandag geldt: uiterlijk afmelden vóór vrijdag 17.00 uur.

VERZUIMTARIEF
Bij te late afmelding zullen de kosten bij u in rekening gebracht worden.


Afdrukbare versie

Home page