Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen


Logopedie Algemeen  
Logopedie Algemeen www.logopedie.nl
Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.nvlf.nl
   
Kinderen  
Autisme www.autisme.nva.nl
Down Syndroom www.downsyndroom.nl
Ouders www.oudersonline.nl www.tolkinfo.nl www.kinderopvang-roerstreek.nl
Adviezen m.b.t. voorlezen en taalstimulatie www.voorleesvogel.nl
   
Volwassenen  
Uitleg stemproblemen uij volwassenen. www.kno.nl
  www.stemwerk.com
Afasie www.afasie.nl
Slikproblemen (dysfagie) www.dysfagie.nl
Stotteren www.stotteren.nl
Ziekte van Parkinson www.parkinsonvereniging.nl www.parkinsonNet.nl
Hyperventilatie www.hyperventilatie.org
Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid www.nvvs.nl
   

Afdrukbare versie

Home page