Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0- 2 jaar.

Eten en drinken zijn de basale functies in het leven. Problemen, die kunnen voorkomen kunnen ontstaan bij kinderen, die door vroeggeboorte anatomische of motorische problemen in het mondgebied hebben. Door langdurige sondevoeding of door lichamelijke aandoeningen kunnen de kinderen eet- en drinkproblemen hebben.


Eet – en drinkproblemen bij volwassenen

Bij volwassenen kan er sprake zijn van eet- en drinkproblemen na bijvoorbeeld een een beroerte of andere neurologische problemen. Het gevolg is dan dat mensen zich vaker verslikken, moeilijk kunnen kauwen of nauwelijks kunnen slikken. De logopedist kan dan eventueel hulp bieden.
Afdrukbare versie

Home page