Gehoor

Een goed gehoor is heel belangrijk voor de communicatie. Als kinderen niet goed horen, kan dat (ernstige) gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling. Tijdens oorontstekingen en verkoudheid is het gehoor ook verminderd. Soms verwijst de logopedist naar de KNO-arts of een Audiologisch Centrum om het gehoor te laten controleren.

Als volwassenen minder goed horen en daarvoor een hoortoestel dragen, kan de logopedist hen leren omgaan met het hoortoestel, leren liplezen en de omgeving uitleg geven over de hoorproblemen.


Problemen met het gehoor kunnen zijn:

doofheid (aangeboren)
slechthorendheid
klanken niet goed kunnen onderscheiden.

(c) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Druk deze pagina af