Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen

Ruime ervaring en kennis beschikbaar tav:

SPRAAK

Spraakstoornisssen bij kinderen

Fonologische stoornissen /Ernstig onverstaanbare kinderen

Hodson en Paden;

Workshop Minimale Paren (MPS);

PROMPT-techniek;

Onderzoek en behandeling Schisis (AZM).

Spraakstoornisssen bij volwassenen

Logopedie en ziekte van Parkinson;

PLVT-methode voor behandeling van de ziekte van Parkinson;

Lid van het landelijk ParkinsonNet/ Regio Roermond.

TAAL

Taalstoornissen

o.a. Communicatieve taaltherapie bij kinderen (2-6j);

Ouders betrekken bij taalstimulering Programma TOLK praten met je kind.

Denkstimulerende Gesprekstechniek Marion Blank.

STOTTEREN

Vroegtijdige interventie Starkweather;

Behandeling volgens Cooper.

KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

(autisme, Down-syndroom; 12 jaar KDC-ervaring)

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN, AFWIJKEND SLIKKEN

Oro-Myofunctionele therapie (Garliner);

Logopedie en Tandheelkunde Oro-myofunctionele therapie (Helderop en Verlinden);

Lid van Kwaliteitskring OMFT Limburg www.omftlimburg.eu

EET-EN DRINKPROBLEMEN

Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen vanuit een multidisciplinair perspectief.

STEMSTOORNISSEN BIJ DE SPREEK-EN ZANGSTEM

Nasaleren volgens J. Pahn; alle cursussen betreffende de spreek- en zangstem;

Loslaattechniek Coblenzer;

Coordinatietherapie Elfriede Ocker;

Massage en stem Rob Stallinga;

Van spreken naar zingen volgens M. de Kort;

Larynxmanipulatie (A en B) Radboud Nijmegen/Ziekenhuis Bernhoven;

Meer dan larynxmanipulatie (J. Peters/A. Kessels);

Nieuwe wegen in behandeling psychogene stem- en spraakstoornissen volgens Dr. Drost;

Complete Vocal technique volgens Catherine Sadoline.

HYPERVENTILATIE (HVS)/PANIEKAANVALLEN

AOT (Adem/ontspanningstherapie) Van Dixhoorn;

Taoïstische Ademtraining en Alchemie, Rechtstreekse aanwijzingen voor de vijf ademhalingen Dan K.J. Vercammen;

Neuro- Linquistisch Programmeren. (NLP-basisprincipes; CommuCare)


Afdrukbare versie

Home page